Anasayfa

Ara

Favori

Sepetim0

Hesabım

(0)
 • Adres teyidinde, “Herhangi bir kamu kurumu tarafından verilen belge”den ne anlaşılmalıdır?

  Müşteri tarafından beyan edilen adresin teyidinde aranan belgeler, kişi ile adres arasındaki bağlantıyı gösteren ve bu bağlantının fiilen doğrulanmasına cevaz veren belgelerdir. Dolayısıyla müşteri adına herhangi bir kamu kurumu tarafından verilen belgede önem arz eden husus, beyan edilen adresin ilgili kamu kurumunca doğrulanabilme kabiliyetidir.
 • Türkiye'de hizmet veren GSM operatörlerinin faturalı cep telefonu abonelerine ait faturaları adres teyidinde kullanılabilecek midir?

  Tedbirler Yönetmeliği'nin 6/3 maddesinde, müşteri adına düzenlenmiş elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi abonelik gerektiren bir hizmete ilişkin olan ve işlem tarihinden önceki üç ay içinde düzenlenmiş faturalar, adres teyidi yapılabilecek belgeler arasında sayılmıştır. 7 sıra nolu Genel Tebliğin 4 üncü maddesinde de yükümlü ile gerçek kişi müşteri arasında gerek 1/4/2008 tarihinden önce gerekse bu tarihten sonra tesis edilmiş sürekli iş ilişkisi kapsamında gerçek kişi müşteri adres bilgilerinin, müşteri adına düzenlenmiş elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi abonelik gerektiren bir hizmete ilişkin olan ve son üç ay içinde düzenlenmiş faturalar (ilgili kuruma ait olduğu yükümlü tarafından teyit edilebilen elektronik faturalar dahil) ile teyit edilmesinin mümkün bulunduğu belirtilmiştir.

  Söz konusu düzenlemeler uyarınca, abonelik gerektiren telefon hizmetlerine ilişkin faturalar adres teyidine ilişkin belgeler arasında sayıldığından, Türkiye'de hizmet veren GSM operatörleri tarafından faturalı cep telefonu aboneleri için düzenlenen faturalar da adres teyidi bakımından geçerli belge olarak kullanılabilecektir.
 • Hisselerinin tamamı ya da çoğunluğu bir kamu kurumuna ait olan bankalar tarafından verilen belgeler adres teyidi bakımından geçerli midir?

  Tedbirler Yönetmeliği'nin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca “Sürekli iş ilişkisi tesisinde beyan edilen adresin doğruluğu; yerleşim yeri belgesi, ilgili adına düzenlenmiş elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi abonelik gerektiren bir hizmete ilişkin olan ve işlem tarihinden önceki üç ay içinde düzenlenmiş fatura, herhangi bir kamu kurumu tarafından verilen belge veya Başkanlıkça uygun görülen diğer belge ve yöntemlerle teyit edilir.”

  Tedbirler Yönetmeliği'nin 4/1-a maddesinde bankalar yükümlü olarak sayıldığından ve bu kapsamda yukarıda belirtilen adres teyidi yükümlülüğünün de muhatabı bulunduklarından, hisselerinin tamamı ya da çoğunluğu bir kamu kurumuna ait bulunan bir banka tarafından adres teyidine yönelik olarak verilecek belgenin kabulü mümkün bulunmamaktadır.
 • Telefon veya faks numarası ile elektronik posta adresinin teyidi nasıl yapılacaktır?

  Telefon ve faks numarası ile elektronik posta adresinin teyidi yalnızca sürekli iş ilişkisinin tesisi halinde söz konusudur. Alınan iletişim bilgilerinin teyidi bu araçları kullanarak ilgiliyle irtibat kurmak suretiyle yapılır. Müşterinin telefon ve faks numarası ile elektronik posta adresinin her birinin birden fazla olması durumunda bunlardan birinin teyidinin yapılması yeterlidir. (Konuya ilişkin açıklama 02.01.2010 tarihli ve 27450 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tedbirler Yönetmeliği değişikliğinden önceki düzenlemeye ilişkindir. Yönetmeliğin 19 uncu maddesinde yapılan değişiklikle söz konusu iletişim bilgilerinin teyidinin risk temelli yaklaşım çerçevesinde gerektiğinde yapılması öngörülmüştür.)
 • Noterlik işlemleri bakımından kimlik tespitinde, adres ve diğer iletişim bilgilerinin teyidine yönelik yükümlülük nedir?

  5549 sayılı Kanun ve ikincil mevzuatı uyarınca, adres ve diğer iletişim bilgilerinin teyidi ancak sürekli iş ilişkisi tesis edilmesi halinde söz konusu olacaktır. Sürekli iş ilişkisi Tedbirler Yönetmeliği'nin 3/i bendinde tanımlanmış olup “Yükümlü ile müşteri arasında hesap açılması, kredi veya kredi kartı verilmesi, kiralık kasa, finansman, faktoring, finansal kiralama gibi hizmetler nedeniyle kurulan, niteliği itibarıyla devamlılık unsuru taşıyan iş ilişkisini” ifade eder.

  Bu bakımdan noterler tarafından gerçekleştirilen işlemler noterden hizmet alan kişilerle sürekli bir iş ilişkisi tesis eden, yani kişi ile yükümlü arasında devamlılık unsuru taşıyan bir iş ilişkisi mahiyetinde bulunmadığından bu işlemler teyit zorunluluğu kapsamında bulunmamaktadır.
 • Hisselerinin tamamı ya da çoğunluğu bir kamu kurumuna ait olan bankalar tarafından verilen belgeler adres teyidi bakımından geçerli midir?

  Tedbirler Yönetmeliği'nin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca “Sürekli iş ilişkisi tesisinde beyan edilen adresin doğruluğu; yerleşim yeri belgesi, ilgili adına düzenlenmiş elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi abonelik gerektiren bir hizmete ilişkin olan ve işlem tarihinden önceki üç ay içinde düzenlenmiş fatura, herhangi bir kamu kurumu tarafından verilen belge veya Başkanlıkça uygun görülen diğer belge ve yöntemlerle teyit edilir.”

  Tedbirler Yönetmeliği'nin 4/1-a maddesinde bankalar yükümlü olarak sayıldığından ve bu kapsamda yukarıda belirtilen adres teyidi yükümlülüğünün de muhatabı bulunduklarından, hisselerinin tamamı ya da çoğunluğu bir kamu kurumuna ait bulunan bir banka tarafından adres teyidine yönelik olarak verilecek belgenin kabulü mümkün bulunmamaktadır.
 • Sigortacılık işlemlerinde kimlik tespiti nasıl yapılacaktır?

  Hayat sigortası sözleşmelerine ilişkin işlemlerde bir yıl içinde ödenecek prim tutarı toplamı iki bin veya tek primli olup prim tutarı beşbin TL veya üzerinde olduğunda kimlik tespiti yapılması zorunludur. Hayat sigortası sözleşmelerinin türlerine göre bir ayrıma gidilmediğinden birikimli hayat sigortası sözleşmelerinde de prim tutarına göre kimlik tespiti yapılacaktır. Yıllık prim tutarına göre kimlik tespiti yapılacak durumlarda, bir yıllık süre, sigortalama işleminin yapıldığı tarihten hesaplanacaktır. (Tedbirler Yönetmeliğinin 3/i ve 5/ç bentlerinde yapılan ve 02.01.2010 tarihli ve 27450 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklik uyarınca, hayat sigortası sözleşmeleri sürekli iş ilişkisi kapsamına alınmış olup, 5 sıra Nolu Mali Suçları Araştırma Genel Tebliği'nin 2.2.7 bölümünde belirlenen limitlerin altında kalan sözleşmeler için basitleştirilmiş tedbir uygulanması öngörülmüştür.)
 • -Hizmet saatlerinizin saat aralığı nedir

  Mesaği saatlerimiz 8:30 - 18:00 arasındadır bu saatler arasında hizmetlerimizden yararlanabilirsiniz. 
 • Otomatik fatura ödeme talimatları adres teyidinde geçerli midir?

  Tedbirler Yönetmeliği'nin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında “Sürekli iş ilişkisi tesisinde beyan edilen adresin doğruluğu; yerleşim yeri belgesi, ilgili adına düzenlenmiş elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi abonelik gerektiren bir hizmete ilişkin olan ve işlem tarihinden önceki üç ay içinde düzenlenmiş fatura, herhangi bir kamu kurumu tarafından verilen belge veya Başkanlıkça uygun görülen diğer belge ve yöntemlerle teyit edilir.” hükmü bulunmaktadır.

0224 221 72 49

Telefon

Bizi Takip Edin

www.singerdunyasi.com ©
X